55B Soi Pradipat 17 Pradipat Rd. Phayathai Phayathai Bangkok 10400 Thailand Tel (66) 2618 3155, 3166 Fax (66) 2618 3177 contact@neumerlin.com